user
agency
user
agency

Quba - Azerbaijanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Şəhər mənzərəli dağ yamaclarının əhatəsində Bakının 170 km şimalında yerləşir. Keçmiş zamanlarda, XVIII əsrin ortalarında əsası qoyulmuş Quba xanlığının paytaxtı olmuşdur. Yerli dağlarının bənzərsiz gözəlliyi Aleksandr Düma, Rus yazıçısı Aleksandr Bestujev-Marlinski, Norveçli səyyah Tur Heyerdal və digər məşhur insanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Həqiqətən, Qubanın gözəlliyini sözlərlə təsvir etmək çətindir. Sanki, təbiət orada ən parlaq rəngləri toplamışdır: Alp çəmənlərinin parlaq yaşılı, ağ qarla örtülmüş əraziləri, kəskin açıq-mavi dağ çayları. Məşhur Afurca şəlaləsi və Təngaltı dərəsini ziyarət etməyə dəyər. Cümə Məscidi (XIX əsr), Səkinə-Xanım Məscidi, Xınalıq kəndində Zərdüştlük Məbədi, Ağbil kəndində səkkizgüşəli türbə (XVI əsr), Təngaltı dərəsi və s. məşhur memarlıq abidələrindəndir. Azərbaycandan kənarda populyar olan əsrarəngiz Quba xalçaları və alma bağları Qubanın simvollarından sayılır.A dream travel to a winter destination.Staying in a well designed 5 star hotel in mountain and enjoy the time is a joy always we are dreaming about.We are one of the main organiser of tours to Quba and our costomers and their experience are that we focus on it.If you want to spend some times in Caucas mountains to have fun and keep calm all you need is contacting us.Take a look in "contact us" and choose how you are comfortable to connecting us.